Skip to main content

Omberg - Tåkern - Alvastra, 13/6

TORSDAGEN DEN 13 JUNI

Omberg ligger vid Vätterns strand och är landets artrikaste skogslandskap med många sällsynta naturmiljöer. Den vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, jätteekarna i beteslandskapet och de färgsprakande slåtterängarna är några av dem.

Strax öster om Omberg hittar vi fågelsjön Tåkern som är en av Nordeuropas mest betydelsefulla häcknings- och rastplatser för många fågelarter. Hittills har 278 olika fågelarter setts vid sjön och 130 av dessa fåglar häckar och bygger bo i reservatet. Sjön och vassområdet motsvarar ca 2400 fotbollsplaner i dess yta.

Alvastra kloster är ett före detta cistercienskloster beläget i Alvastra vid Ombergs fot. Den grundades 1143 av munkar från det franska klostret Clairvaux och var tillsammans med Nydala kloster det första cisterciensklostret i Norden.

Resorna bokas hos SPF seniorerna Nyköpings expedition.
Öppet Måndag till Fredag 10.00-12.00.
Tel 0761- 26 88 65

Läs hela programmet här.

Fritextsökning

Karta

Kontakta oss