RESEVILLKOR

AKTUELLA RESEVILLKOR MEDFÖLJER DIN FAKTURA/BEKRÄFTELSE


SÄRSKILDA RESEVILLKOR & BRA ATT VETA

Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Enligt resebyrålagen har vi till Kammarkollegiet fastställt resegaranti, dvs garanti för resenärers depositioner och att resenären har det skydd och de rättigheter som bestämmelserna kräver.

VAD INGÅR I PRISET?

Se specifikt reseprogram för vad som ingår i Din resa, samt på Ditt resebevis / faktura. På priset tillkommer ingen expeditionsavgift. Saker som ej ingår är t.ex egna nöjen samt arrangemang som anordnas extra av reseledaren.

ANMÄLAN OCH BETALNING

Våra resor bokas per telefon, på vårt kontor på Alfeltsgatan 8 B, Eskilstuna eller via onlinebokning på vår hemsida. Efter bokad resa erhåller Ni resebevis/faktura. Du ansvarar för att kontrollera denna resebekräftelse och påtala eventuella felaktigheter omgående. Betalning sker enligt erhållna inbetalningskort – ev. anmälningsavgift samt slutlikvid 30 dagar före avresa. Om antalet anmälningar är ett fåtal, förbehåller vi oss rätten att ställa in den planerade resan. Eventuell anmälningsavgift och slutlikvid återbetalas då till 100%.

FÖRSÄKRING

Kontrollera att reseförsäkring finns i din hemförsäkring.

AVBESTÄLLNING

Avbokning måste ovillkorligen ske före resans avgång, med hänvisning till er reseförsäkring. Teater och arrangemangsbiljetter omfattas ej av avbeställningsbestämmelserna enligt allmänna villkor, vilket betyder att biljettkostnaden ej återbetalas vid avbokning eller av kunden ej genomfört arrangemang. Vid avbokning och återbetalning utgår en expeditionsavgift på 100 SEK per person vid teater/dagsresor och 200 SEK per person vid flerdagarsresor.

FLYGRESOR

Frångår dessa resevillkor och är speciellt gällande för aktuell resa.
PASS – Vid resor inom Norden krävs inget pass för svenska medborgare. Dock ska identitet kunna styrkas med giltig legitimation. På alla övriga resor ska pass medtagas.

HOTELLRUM

Som standard anges pris per person i dubbelrum. För enkelrum tillkommer ett tillägg.

SPECIELLA BEHOV

Vid speciella behov skall dessa uppges vid bokning. T.ex allergier och funktionshinder. Vid önskemål om speciella platser på arena etc försöker vi att tillgodose dessa i den mån det är möjligt.

PLATS I BUSSEN, RASTER

I bussarna tillämpas valfria platser, vid speciella önskemål försöker vi att tillgodose dessa i den mån det är möjligt. Under resans gång meddelas tider för stopp, raster mm.

RESERVATION

Vi reserverar oss för valutaändringar, trafikstörningar, om utannonserad skådespelare hastigt ändras pga t.ex sjukdom, felskrivningar och tryckfel samt vid programändringar som uppkommer utanför vår kontroll.

Force majeure

Vi följer självklart de lagar och regler som gäller för paketresor. Som resenär kan du ta del av villkoren i Paketreselagen genom Regeringskansliets Rättsdatabaser, alternativt erhålla detta från oss då det av kund specifikt efterfrågas. Har du klagomål ska dessa meddelas direkt på plats till chaufför eller reseledare, så att problemet kan lösas på bästa sätt. Vid reklamationer är du välkommen att kontakta oss direkt. Som resenär har du också möjlighet att vända dig till Arn, Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se.

Resekompaniet i Eskilstuna AB, Alfeltsgatan 8 B, 633 40 Eskilstuna, www.resekompaniets.se