Hur påverkar coronaviruset min resa?

Vi står nu inför en situation där omvärldsläget ändras mycket snabbt. Länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridning, det handlar om exempelvis inrese- och karantänsbestämmelser. UD har ett uppdrag att bedöma och informera om säkerhetsläget runt om i världen, så att svenska resenärer kan fatta egna, informerade, beslut. Som resenär bör man ta del av UD:s och ambassadernas reseinformation.
Med anledning av den omfattande spridning av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller detta beslut. Avrådan gäller till och med den 15 juli, varefter ny bedömning kommer att göras.
 
Får man boka av eller om sin resa?
​​​​​​​

​​​​​​​Vare sig UD avråder eller inte måste varje resenär själv fatta beslut om eventuell resa. Det är viktigt att vara påläst och hålla sig uppdaterad före och under sin resa, genom att ta del av UDs reseinformation samt information från Folkhälsomyndigheten och WHO.

20170306 09115720170306 091157
20170306 091157
00510051
0051